سلام قولا من رب رحیم - خوش آمدید

کلامی بازیباکلام

نویسنده :سید
تاریخ:سه شنبه 20 دی 1390-03:36 ق.ظ

آقای دکترزیباکلام!

سلام ! راستش بنده خیلی وقت ندارم که باحواندن یاگوش دادن حرفهای شما،آنرااتلف کنم ،زیراسالهاقبل پی بردم که جنابعالی ازچه مشربی، فکرخودراآبیاری کرده ومی کنید.امااتفاقی نوشته ی زیرازشما رادرسایتی  دیدم ووبرانم داشت که چندسوال ازشمابپرسم :

صادق زیبا کلام: روح انگلستان هم از کودتای رضاخان خبر نداشت/ رضا‌شاه ضد‌دین و ضد اسلام نبود-1

آقای استاد دانشگاه!

1- شمابه چیزی بنام حضوراستعمارانگلیس وبعدازان آمریکا درسالهای قبل ازانقلاب درایران قائل هستید..!؟

2- شما که درموردخیلی چیزها نظرمی دهید.  - آخرینش هم همین ظاهرا مبراساختن رضا خان ازهرگونه وابستگی ودرواقع ، معصوم شمردن دولت فخیمه استعمارگرانگلیس برای چندمین بار، ونیزاظهاراینکه حجه الاسلام رفسنجانی درانتخابات اخیرشرکت نمی کند...،- آیامی شودنظرتان راهم درموردانگیزه انقلاب درایران شفاف بیان فرمایید....!!؟

3- ازکینه دیرینه تان درموردعرب اززبان جمع گفته اید:« ...من در جای دیگری هم گفته‌ام که ما ایرانی‌ها نسبت به اعراب یک بغض و کینه و نفرت تاریخی داریم. فرق هم نمی‌کند که رضاشاه باشد یا جمهوری اسلامی. ...!؟

 اولا:شما چگونه به خوداجازه داده ایداززبان ایرانیان حرف بزنید..؟ ثانیا:این کینه تمام نشدنی شما بخاطرچیست!؟ هرچندکه درسایرگفته هاونوشته هایتان ازارادت به غربی ها نتوانسته ایدبکاهیدولی همین هم دلیل بدی نیست که برای ترویج فکراستعماری وسکولاریزم و... ثالثا: آیاشمابه مردمی که سالها ازدست اسعمارانگلیس زجرها کشیده اند،حق هم می دهیدکه نسبت به انگلیسی هاحداقل بدبینانه برخوردکنند!؟.من مثل شما ازکینه وبغض حرف نمی زنم.

4- مسجدگوهرشادبرای چه به توپ یسته شد...!؟

5-بعنوان یک استادعلوم سیاسی ازشما می پرسم: درکشورهای جهان سومی ازجمله ایران،عمال ووابستگان فکری به غرب،چگونه برای رضایتمندی کشورهای سلطه گرعمل می کنند...!؟-  لابدکتاب خدمت وخیانت روشنکرمرحوم جلال آل احمدهم خوانده اید...!؟ -.

6- دردنیای مدرن امروز، شما می دانید همه چیزمدرن می شود،حتی کسروی گری و...! شمامصداقی هم برای آن سراغ دارید....!؟- فکرکنم آینه دراین موردبه شما کمک زیادی خواهدکرد...-

- درخاتمه حرفهازیادست ،امابنظرمی رسدهمینقدرکافی باشدتاشما متوجه شده باشیدکه با ژست ونام ونشانهای غبارآلودو...نمی توان حقیقت رازیرپاگذاشت واندیشه ا ی که بوی ارادت به کشورهای اسعماری ازآن بلندست درجامعه ای که بلوغ انقلابی راطی می کندوصله ناجوریست برقامت ملتی موحدوشهیدداده ...

بنابراین آقای دکتر!

دومطلب برای شما دارم -  هرچندبنده نه استادم ونه دارای نام، وعمریست شاگردم وبی نام –

1- جناب استادسیاسی! هوای نفس انسان قدرت کمی نیست وتاریخ هم معلم بدی نیست. زدودن اندیشه های تعصبی ازوابستگی هاهم کاربدی نیست ! - آقای محترم! کی باید فهمید که تعصب های غیرمذهبی ولیبرالی همانقدر زشتتند وعیبتاک،که تعصبهای بی جای مذهبی ...!؟_

2- ساحت علم بسیاربلندترازآنست که ما بنام علم ودرجایگاه علم ،هرجعلی رابتوانیم به گوش خلق الله برسانیم تابه ساخته ی فکروخیالمان که خودمان برای خویشتن بتش ساخته ایم ،دیگران راهم به گردن نهادن به آن دعوت کنیم. - مگرمی شودزبان یک استاد دانشگاه زبان علم نباشد ...!؟

 بزیان بازاریش می شود :،علم وتاریخ قورباغه نیست که ما بجای ژیان رنگش کنیم وبه بازارآشفته فکری واردش سازیم وبعدهم لابدانتظارداشته باشیم ،که فکرروشن ما به خورشیدهم بگویدبرونورانی شوکه...!!

وحرف آخر: باورکنیم ،که برخلاف مسیر رودخانه ی حقیقت، شناکردن ،غرق شدن درجهالت ست، زیراکسی خلاف حقیقت نمی رود،مگراینکه خبال و... بجای اندیشه ی حق نشاند ولباس شیفتگی برقامت خودپوشاند... 

بازهم میگویم آینه ابزاربدی نیست برای دیدن حقیقت،بخصوص که این آینه ،وجدان شفافی یاشد... 2      والسلام

1- اگردوست داشتید گفته های ایشان رادرادامه مطلب بخوانید.

2- این نوشته به سایت وی ارسال گردید.

 به گزارش ... در بخشی از این گفت وگو آمده است:
*مخالفین رضا‌شاه ابطال امتیاز دارسی و انعقاد قرارداد 1933 با انگلستان را یکی از دلایل اصلی وابستگی رضا‌شاه به لندن می‌دانند. در حالی که انگلستان با ابطال امتیاز دارسی به شدت مخالفت کرد و حتی لندن خیلی جدی به فکر اشغال نظامی تاسیسات نفت خوزستان و آبادان بود. مگر اینکه ما بگوییم همه آن برنامه‌ها جنگ زرگری بود و بریتانیا برای رد گم کردن آن همه مخالفت­ها را انجام داد. ثانیا امتیاز 1933 دارای برخی ابعاد بود که آن را به مراتب بهتر از امتیاز دارسی می‌کرد.
* خیلی از بندهای قرارداد 1933به مراتب پیشرفته تروبهتر از امتیاز دارسی بود. البته در قرارداد جدید انگلستان هم مفادی گنجاند که با‌لطبع به نفعش بود.
مخالفین رضا شاه نه علم و اطلاع زیادی از امتیاز دارسی دارند و نه از قرارداد 1933. ببینید در فرهنگ سیاسی ما فرض بر آن است که رضا‌شاه را انگلیسی‌ها بر روی کار آوردند. بنابراین می‌بایست هر تصمیم و سیاست و اقدام رضا‌شاه در جهت مصالح و منافع انگلستان باشد از جمله قرارداد 1933.
* خیلی‌ها که قرارداد 1933  را سند خیانت رضا‌شاه و وابستگی او به انگلستان می‌دانند حتی زحمت اینکه چند دقیقه آن را بخوانند و با امتیاز دارسی مقایسه کنند را به خودشان نمی‌دهند. رضاشاه از نظر مورخین ما خائن بوده و بر روی‌کار آمدنش توسط انگلستان بوده است پس بنابراین هر کاری هم کرده یا نکرده به دستور انگلستان و در جهت منافع انگلستان بوده است.
*برخی از موارد اتهامی مورد ادعای شما را من نمی‌دانم که اساساً چه ربطی به انگلستان پیدا می‌‌کند؟ مثلاً اینکه در زمان رضاشاه از نظر فرهنگی به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام خیلی توجه می‌شود و با ایجاد فرهنگستان زبان فارسی یا پارسی سعی می‌شود که لغات عربی را از زبان فارسی کنار بگذارند و به جای آن لغات و اصطلاحات فارسی بیاورند، این چه ربطی به انگلستان پیدا می‌کند؟ اگر واقعاً شما اعتقاد دارید که این کار نقشه انگلستان بوده؟ آن وقت با ادامه آن در جمهوری اسلامی چه جوری می‌خواهید کنار بیایید. تلاش در جهت احیای فرهنگ قبل از اسلام در ایران اسلامی امروز اگر شدید‌تر از زمان رضاشاه نباشد که یقیناً کمتر هم نیست.
*فرهنگستان زبان فارسی جمهوری اسلامی هم هر روز یک دو جین لغت عربی را حذف می‌‌کند و جای آن لغات و اصطلاحات فارسی می‌آورد. یعنی‌‌ همان کاری که رضاشاه می‌کرد. توجه به عید نوروز و آداب و سنن ایران قبل از اسلام اگر امروز در جامعه ما از زمان رضاشاه بیشتر ترویج نشود کمتر هم ترویج نمی‌شود. صد‌ها مؤسسه و شرکت دولتی، بانک، شرکت‌های دولتی، هتل و غیره بعد از انقلاب ایجاد شده و اکثر آنان نام‌های قبل از اسلامی دارند. پاسارگاد، پرسپولیس، آریا، داریوش، پارسیان، اهورا، مزدک و پر از نام‌های اینچنینی است. این‌ها تازه موسسات دولتی جمهوری اسلامی هستند.
*من در جای دیگری هم گفته‌ام که ما ایرانی‌ها نسبت به اعراب یک بغض و کینه و نفرت تاریخی داریم. فرق هم نمی‌کند که رضاشاه باشد یا جمهوری اسلامی. یا در مورد راه‌آهن که شما می‌فرمایید، احداث راه‌آهن در ایران یک آرزویی بوده در میان ایرانیان از زمان امیرکبیر تا به امروز. از جمله مفاد امتیاز رویترز در زمان حاج میرزاحسین‌خان سپهسالار احداث راه­آهن بوده. مقدمات احداث راه‌آهن در زمان رضاشاه در سال 1910 آغاز می‌شود. یعنی 10 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال خاک ایران و استفاده انگلستان از آن راه‌آهن برای رساندن کمک به جبهه شرق در روسیه. می‌دانید این‌ها یعنی چی؟ ...یعنی دولت انگلستان به کمک آیینه بینی، ‌رمالی، کف بینی یا فال قهوه پیش‌بینی کرده بود که 10 سال دیگر فاشیست‌ها به رهبری آدولف هیتلر در آلمان به قدرت می‌رسند، بعد جنگ جهانی دوم می‌شود یا بعد آلمان‌ها موفق می‌شوند که همه اروپا را اشغال نمایند.؛ بعد هیتلر علی‌رغم پیمان عدم تجاوز با استالین رهبر روسیه به آن کشور حمله می‌کند؛ بعد در استالینگراد غول نیرومند ارتش آلمان متوقف می‌شود. روس‌ها در دفاع از مملکت و انقلابشان حماسه‌آفرینی می‌کنند و به کمک زمستان‌های معروف روسیه برای اولین بار از آغاز جنگ جهانی دوم موفق می‌شوند تا ارتش آلمان را متوقف نمایند، بعد انگلستان متوجه می‌شود که از این فرصت باید استفاده کند و به جبهه شرق یا به روسیه کمک و تسلیحات و سوخت برسانند و تنها مسیر ممکن از خلیج فارس به شمال ایران و روسیه است! ودر ‌‌نهایت از راه‌آهن ایران که رضاشاه از جنوب کشور به شمال کشیده بود استفاده کردند. یعنی انگلستان همه این‌ها را در سال 1910 می‌دانست و پیش‌بینی کرده بود و به رضاشاه دستور داده بود که راه‌آهن ایران را از جنوب به شمال بکشد که 10 سال بعدش انگلیسی‌ها بتوانند از آن در جنگ بهره برداری کنند...
* یک مسئله‌ای که شما می‌گویید آن راه‌آهن اقتصادی نبود و باید به شکل دیگری و مسیر دیگری احداث می‌شد. این ظاهراً نظر دکتر مصدق بوده که رضاشاه به دلیل مستبد و یک دنده بودن نظر دیگری را برنمی‌تابد و بر روی نظر خودش اصرار می‌کند. این یک مسئله است اما آنچه که شما دارید می‌گویید آن است که انگلستان به رضا‌شاه می‌گوید که آن مسیر را انتخاب کند. چون بعدا خودش می‌خواسته از آن مسیر استفاده کند. این دو تا خیلی با هم فرق می‌کند. کسانی که قائل به نظر دوم هستند مطمئناً رضا شاه هر مسیر دیگری هم که انتخاب می‌کرد باز می‌گفتند که به دستورات انگلستان بوده و اگر فی‌المثل رضا‌شاه مسیر شرق به غرب یعنی مسیر خرمشهر، کرمان، زاهدان و پاکستان را انتخاب می‌کرد، باز مخالفان وی می‌گفتند که او به دستورات انگلستان این کار را کرده چون انگلستان می‌خواست دو منطقه اصلی مستعمراتی‌اش یعنی عراق و منطقه خلیج فارس را به منطقه مهم مستعمراتی دیگرش که شبه قاره هند بوده متصل کند.
* رضا‌شاه ضد‌دین و ضد اسلام نبود. ...اتفاقاً رضا‌شاه کاملاً دارای اعتقادات سنتی دینی بوده­است. برای شفا پسرش محمد‌رضا که بعداً شاه شد، و به واسطه بیماری مهلکی که پبدا کرده بود و اکثراً قطع امید کرده بودند، رضا‌شاه به مشهد می‌رود و متوسل به حضرت امام‌ رضا (ع) می‌شود. ... مدت کمی بعد از توسل رضا‌شاه به امام رضا (ع) تب پایین می‌اید و چند روز بعدش قطع می‌شود و پسرش بهبود می‌یابد.
*رضا‌شاه به زعم خودش مصمم بود و داشت چهره ایران را تغییر می‌داد. ایران عقب مانده و درمانده عصر قاجار را می‌خواست بدل به یک جامعه مدرن نماید. برای همین بود که صنایع مدرن تاسیس کرد، راه‌آهن کشید، دانشگاه تهران را ایجاد کرد. آموزش و پرورش اجباری تاسیس کرد، دادگستری مدرن تاسیس کرد، صد‌ها کیلومتر راه شوسه کشید، یک نظام اداری جدید شامل 13 وزارتخانه که تمامی کشور را در بر می‌گرفت، ایجاد نمود، ژاندامری و نیروی انتظامی مدرن ایجاد کرد، یک ارتش مدرن شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی برای اولین بار در ایران ایجاد نمود، ثبت اسناد، ثبت‌احوال، شناسنامه، نام و نام فامیل، کت‌وشلوار واکسیناسیون، نظام وظیفه و بیمارستان تاسیس کرد، بسیاری از قبایل و عشایر را که مایه بی‌ثباتی و هرج­و‌مرج و نا‌امنی می‌شدند به خصوص در مواقعی که دولت مرکزی ضعیف می‌شد را وادار به اسکان اجباری نمود، برای روحانیون امتحان اصول و فقه گذارد و فقط روحانیونی که این امتحانات را با موفقیت گذرا نبوده بودند می‌توانستند ملبس به لباس روحانیت شوند و سایر امور دیگری از این دست. بخشی از مدرنیزاسیون رضا‌شاه شامل زنان می‌شد یعنی او معتقد بود که زنان بایستی از خانه به در آیند و در وهله نخست تحصیل نمایند و در مرحله بعدی وارد خدمات اجتماعی و بازار کار شوند. از نظر رضا‌شاه نمی‌شد زنان در حالی که با روبند و چادر و چاقچور بودند وارد خدمات اجتماعی شوند. کارمند شوند، پزشک شوند، پرستار شوند، معلم شوند غیره. بنابراین در سال 1314 دستور داد که کشف حجاب شود و زنان در ملاء عام با چادر و حجاب ظاهر نشوند.
* من باهمه وجود با وجود این روش های رضاخان را محکوم می‌کنم و با آن مخالفم. ولی حرفم چیز دیگری است. حرفم این است که این‌ها چه ربطی به انگلستان پیدا می‌کند. اینکه در ایران زنان چادر به سر کنند یا نکنند چه سودی و چه تأثیری برای انگلستان دارد؟ وانگهی اگر انگلستان این­قدر مخالف اسلامی شدن و اسلامی بودن و حجاب زنان است در مملکت خودش همواره انگلیسی‌های مسلمان محجبه هستند و سرکار و بیرون از منزل با حجاب ظاهر می‌شوند. دولت انگلیسی هم هیچ کاری به کارشان ندارد. در بسیاری از اداره‌جات دولتی خانم‌های مسلمان با حجاب دارند کار می‌کنند و حتی یک نفر هم از آن‌ها تا به امروز نگفته که من چون محجبه بودم، من چون مسلمان بودم، من چون نماز می‌خواندم کار فرمایم مرا اخراج کرد. فی‌الواقع اگر چنین اتفاقی بیافتد آن خانم یا آن آقا می‌تواند علیه کار کارفرما اعلام جرم نماید. آن وقت چگونه می‌شود که‌‌ همان رضا‌شاه انگلستان که خودش کاری به کار حجاب و اعتقادات ودین شهروندانش ندارد در مملکت دیگری 6000 کیلومتر آن طرف‌تر بگوید که رضاه‌شاه دستور بده که زنان در ایران دیگر محجبه در ملاءعام ظاهر نشوند؟
*مشکل شما این است که فرضتان را بر روی این قرار داده‌اید که در زمان رضا‌شاه یک سیاست مشخص، طرح‌ریزی شده، برنامه‌ریزی شده و منظم و با حساب و کتاب وجود داشت که با اسلام مبارزه شود و با‌لطبع فرضیتان هم این است که انگلیسی‌ها رضا‌شاه را بروی کار می‌آورند که او این کار‌ها را انجام دهد. من با اصل و فرضیه شما مشکل دارم. من اساساً قائل به این نیستم که رضا‌شاه به دنبال اجرای یک برنامه ضد‌اسلامی یا ضد‌دینی بالفرض مثل استالین یا برخی رژیم‌های کمونیستی دیگر بوده­است. عرض کردم مسئله کشف حجاب یا برخی سیاست‌های دیگر که به اجرا گذارده می‌شود را می‌باستی در چارچوب برنامه مدرنیزه کردن رضا‌شاه دید. نه به عنوان اینکه رضا‌شاه مشکل خاصی با مذهب و روحانیون داشته­باشد. اصلاً تنها چیزی که بر سر راه اقدامات و سیاست‌های رضا‌شاه نبود و مقاومت نمی‌کرد، مذهب و روحانیون بودند. شما یک مورد به من نشان بدهید که رضا‌شاه می‌خواست آن را به اجرا بگذارد و به واسطه نقش مذهب و اسلام یا مخالفت اسلام‌گرایان یا روحانیون نتوانست یا نشد یا آشوب و درگیری و زد و خورد با مذهبی‌ها پیدا شد و او نتوانست آن کار یا آن سیاست را به اجرا بگذارد؟ حتی مسئله کشف حجاب هم عرض کردم به دلیل مبارزه با دین یا اسلام نبود، اینجوری نبود که مشکل رضاشاه با مذهب و اسلام باشد و او به واسطه آنکه خواسته باشد اسلام را تضعیف کند و مردم را بی‌دین کند، خواسته باشد تا زنان حجاب را کنار بگذارند. مشکل او یا هدف او این بود که گفته می‌خواست زنان وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی شوند. برای او اصلاً مهم نبود که زنان نماز بخوانند یا نخوانند، به اسلام اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، به زیارت بروند یا نروند، روزه بگیرند یا نگیرند، او هیچ کاری به این کار‌ها نداشت. حکومت او به هیچ روی علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. بلکه هدفش این بود که زنان با برداشتن حجاب بتوانند وارد عرصه‌های کار در بیرون از خانه شوند. قرآن شرعیات و فقه جز دروس آموزش و پرورش رضا شاه بود و در‌‌ همان دانشگاهی که تأسیس کرد یکی از نخستین دانشکده‌هایی که ایجاد شود همین دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز بود که البته اسمش دانشکده معقول و منقول بود. هر کس می‌توانست به مکه می‌رفت، هر کس می‌‌خواست به زیارت حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضاشاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد. حالا شما هم کدام این‌ها را نمی‌خواهید ببینید و برای خودتان یکسری افسانه ساخته‌اید که رضاشاه از طرف انگلستان مأموریت داشت که با اسلام مبارزه کند. ازشما می‌پرسم که مگر مشکل انگلستان با اسلام چی بود؟ شما جوابی ندارید. می‌پرسم آن سیاست‌های ضداسلامی که رضاشاه به قول شما به دستور انگلستان اجرا می‌کرد کدام بود جوابی ندارید. می‌فرمایید کشف حجاب، می‌گویم که کشف حجاب ربطی به خصومت با اسلام نداشت. آن زنان اگر به هر دلیلی و بنا به هر اعتقاد دیگری هم آن‌جوری محجبه بودند رضا شاه باز هم سعی می‌کرد که حجابشان را بردارد تا بتوانند بروند بیرون از خانه کار کنند.
* شما و دیگران خیلی استناد به اسناد و مدارک و دلایل می‌آورید که رضاخان را انگلیس سرکار آوردند. اما بگذارید خدمتتان یک نکته بنیادی را عرض کنم. اگرچه برای شما پذیرش و باورش سخت است، ولی زمانی‌که رضاخان میرپنج از قریه آق‌بابا قزوین به راه می‌افتاد یه طرف تهران که کودتا کند، روح دولت انگلستان و وزارت خارجه آن کشور هم در جریان این کار نبود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
pnd6gzm
پنجشنبه 31 مرداد 1398 11:48 ب.ظ
rmm6ef8 genaric sildenafil <a href="http://sildenapharmacy.com/">viagra</a> purchase generic viagra inside usa <a href=http://sildenapharmacy.com/>Viagra</a>
clanieltdlino
شنبه 8 تیر 1398 09:06 ب.ظ
mzcgkbfdtmio what happens if a girl takes viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra pfizer online</a> viagra expiration date <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canada cialis mediine</a>
daily cialis cost
what are cialis pills used for
یکشنبه 2 تیر 1398 10:52 ب.ظ

Point well considered.!
comprar cialis 10 espa241a cialis savings card buy cialis uk no prescription cialis generico milano cialis online deutschland how does cialis work tadalafil 20mg buying cialis overnight cialis savings card best generic drugs cialis
comprar cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 07:30 ق.ظ

Regards! I appreciate it.
miglior cialis generico cialis for sale in europa cialis 5 effetti collaterali deutschland cialis online cialis preise schweiz cialis prezzo di mercato when can i take another cialis cialis baratos compran uk generic cialis in vietnam generic for cialis
http://retpohamp.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:50 ب.ظ

Regards, An abundance of stuff!

india cialis 100mg cost cialis 20 mg cialis in sconto cialis side effects dangers opinioni cialis generico dose size of cialis cialis generico en mexico generic low dose cialis cialis 30 day sample cialis 20 mg
buy cialis viagra canada
جمعه 31 خرداد 1398 11:11 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
try it no rx cialis tesco price cialis cialis alternative cialis taglich calis generic cialis with dapoxetine how do cialis pills work opinioni cialis generico link for you cialis price cialis canada
cialis pills cut half
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:10 ب.ظ

Seriously a good deal of good knowledge!
cialis side effects dangers cialis from canada weblink price cialis if a woman takes a mans cialis legalidad de comprar cialis we recommend cialis best buy generic cialis soft gels cialis mit grapefruitsaft what is cialis cialis canada
buying cialis online usa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:21 ب.ظ

Many thanks. Very good information!
cialis kaufen wo tadalafil 10 mg cialis for sale in europa cialis purchasing cialis herbs cialis 5 mg para diabeticos cialis canada on line cialis 20 mg cialis dosage recommendations prices on cialis 10 mg
cialis discount price
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:07 ق.ظ

Whoa tons of amazing data.
we choice cialis uk cialis pills price each i recommend cialis generico cialis pills in singapore cialis sicuro in linea cialis tadalafil cialis alternative how much does a cialis cost cheap cialis walgreens price for cialis
http://perdema.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:20 ق.ظ

You made your position quite clearly!.
enter site natural cialis viagra vs cialis vs levitra bulk cialis cialis generico postepay pastillas cialis y alcoho deutschland cialis online cialis 30 day sample cialis diario compra venta cialis en espaa ou trouver cialis sur le net
buy cialis with money order
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:06 ق.ظ

You actually stated that very well.
where to buy cialis in ontario cilas cialis arginine interactio tarif cialis france cialis generika cialis generic availability we like it safe cheap cialis opinioni cialis generico cialis generico achat cialis en suisse
http://alarup.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:07 ق.ظ

Fine info. Thanks a lot!
buy cialis sample pack cialis uk cost of cialis per pill generic cialis tadalafil cialis kamagra levitra pastillas cialis y alcoho trusted tabled cialis softabs cialis great britain acheter du cialis a geneve buy cialis sample pack
comprar cialis 10 espa241a
جمعه 24 خرداد 1398 04:01 ب.ظ

Appreciate it. An abundance of info.

cialis tablets cialis sicuro in linea generic cialis at the pharmacy tadalafil 10 mg cialis australian price cialis rezeptfrei buy cialis online legal interactions for cialis cialis price in bangalore weblink price cialis
cialis professional yohimbe
جمعه 24 خرداد 1398 01:31 ق.ظ

You said it nicely..
cialis online holland generic for cialis how to buy cialis online usa comprar cialis navarr prix de cialis cialis kaufen wo tadalafil generic wow cialis tadalafil 100mg cialis australian price cialis 10mg prix pharmaci
bjanielcobspe
سه شنبه 21 خرداد 1398 09:13 ق.ظ
qcouvuceapbh pharmacy for cialis <a href=http://northwestpharmacyc.com/>viagra uk</a> viagra 100 mg <a href="http://northwestpharmacyc.com/">canadian drugs for ed soft cialis</a>
viagra for cheap
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:27 ب.ظ

Good material. Many thanks!
cialis daily dose generic cialis 10 doctissimo ou trouver cialis sur le net i recommend cialis generico tadalafilo cialis rckenschmerzen cialis daily new zealand cialis per paypa cialis generico in farmacia cialis soft tabs for sale
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:42 ب.ظ

You made your position pretty effectively..
buy cialis online cheapest cialis prezzo in linea basso cialis 5 mg funziona buy cialis sample pack best generic drugs cialis cialis 5 effetti collaterali if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis super acti venta de cialis canada
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 11:03 ق.ظ

Superb write ups, Kudos.
cialis 5 mg effetti collateral cialis tablets australia free cialis 5 mg cialis coupon printable cialis vs viagra costo in farmacia cialis cialis authentique suisse compare prices cialis uk precios cialis peru buying cialis overnight
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:22 ق.ظ

Thanks! Quite a lot of content.

buy viagra online usa rx from canada trust pharmacy of canada trust pharmacy canada reviews canadian online pharmacies legitimate canada rx cialis canadian pharmacy drugstore online reviews north west pharmacies canada prescriptions from canada without
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Thanks a lot. I like it!
cialis lilly tadalafi cialis daily new zealand prezzo cialis a buon mercato cialis preise schweiz cialis dose 30mg cialis prices in england cialis efficacit buy original cialis cialis reviews venta de cialis canada
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:32 ب.ظ

You said this exceptionally well.
cialis australian price cialis en mexico precio prices for cialis 50mg overnight cialis tadalafil purchasing cialis on the internet cialis 20 mg interactions for cialis cialis online holland generic cialis cialis 5 mg schweiz
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis dose 30mg generic cialis 20mg tablets cialis online deutschland buy cialis online cheapest cialis generico lilly generic cialis pill online buy brand cialis cheap cialis taglich buy brand cialis cheap cialis online nederland
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg best price cialis great britain generic cialis tadalafil cialis price thailand callus cialis professional from usa venta de cialis canada cialis farmacias guadalajara cialis patentablauf in deutschland
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:32 ب.ظ

You actually suggested it fantastically.
cialis dosage recommendations where cheapest cialis acquisto online cialis female cialis no prescription cialis patentablauf in deutschland cialis 50 mg soft tab chinese cialis 50 mg cialis dosage recommendations generico cialis mexico cialis en mexico precio
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 ق.ظ

You have made your position quite clearly..
warnings for cialis cialis generika cialis billig cialis sans ordonnance cialis farmacias guadalajara click here take cialis cialis 5 mg buy cialis tablets for sale acquistare cialis internet if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:25 ب.ظ

You explained this effectively.
prices for cialis 50mg when can i take another cialis order generic cialis online cialis en mexico precio safe site to buy cialis online cialis for bph cost of cialis cvs cialis kamagra levitra cialis italia gratis cialis 5 mg funziona
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Seriously loads of fantastic tips!
precios de cialis generico we like it cialis soft gel 5 mg cialis coupon printable cialis online napol look here cialis order on line cialis professional yohimbe get cheap cialis buy original cialis fast cialis online estudios de cialis genricos
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 06:57 ب.ظ

Kudos. Very good stuff!
female cialis no prescription cialis 20 mg effectiveness trusted tabled cialis softabs cialis generico postepay female cialis no prescription if a woman takes a mans cialis cialis rckenschmerzen we like it safe cheap cialis cialis wir preise cialis dosage
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Thanks a lot. Terrific information!
enter site 20 mg cialis cost cialis 30 day sample we use it 50 mg cialis dose venta cialis en espaa prezzo di cialis in bulgaria prix cialis once a da estudios de cialis genricos usa cialis online brand cialis nl how do cialis pills work
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Good postings. Kudos!
cialis for bph cialis pas cher paris cialis daily new zealand cialis pills cialis tadalafil cialis flussig online prescriptions cialis cialis pills cialis generique 5 mg cialis italia gratis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logoساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic