تبلیغات
سلام66(فرشتو) - کلامی بازیباکلام

سلام قولا من رب رحیم - خوش آمدید

کلامی بازیباکلام

نویسنده :سید
تاریخ:سه شنبه 20 دی 1390-03:36 ق.ظ

آقای دکترزیباکلام!

سلام ! راستش بنده خیلی وقت ندارم که باحواندن یاگوش دادن حرفهای شما،آنرااتلف کنم ،زیراسالهاقبل پی بردم که جنابعالی ازچه مشربی، فکرخودراآبیاری کرده ومی کنید.امااتفاقی نوشته ی زیرازشما رادرسایتی  دیدم ووبرانم داشت که چندسوال ازشمابپرسم :

صادق زیبا کلام: روح انگلستان هم از کودتای رضاخان خبر نداشت/ رضا‌شاه ضد‌دین و ضد اسلام نبود-1

آقای استاد دانشگاه!

1- شمابه چیزی بنام حضوراستعمارانگلیس وبعدازان آمریکا درسالهای قبل ازانقلاب درایران قائل هستید..!؟

2- شما که درموردخیلی چیزها نظرمی دهید.  - آخرینش هم همین ظاهرا مبراساختن رضا خان ازهرگونه وابستگی ودرواقع ، معصوم شمردن دولت فخیمه استعمارگرانگلیس برای چندمین بار، ونیزاظهاراینکه حجه الاسلام رفسنجانی درانتخابات اخیرشرکت نمی کند...،- آیامی شودنظرتان راهم درموردانگیزه انقلاب درایران شفاف بیان فرمایید....!!؟

3- ازکینه دیرینه تان درموردعرب اززبان جمع گفته اید:« ...من در جای دیگری هم گفته‌ام که ما ایرانی‌ها نسبت به اعراب یک بغض و کینه و نفرت تاریخی داریم. فرق هم نمی‌کند که رضاشاه باشد یا جمهوری اسلامی. ...!؟

 اولا:شما چگونه به خوداجازه داده ایداززبان ایرانیان حرف بزنید..؟ ثانیا:این کینه تمام نشدنی شما بخاطرچیست!؟ هرچندکه درسایرگفته هاونوشته هایتان ازارادت به غربی ها نتوانسته ایدبکاهیدولی همین هم دلیل بدی نیست که برای ترویج فکراستعماری وسکولاریزم و... ثالثا: آیاشمابه مردمی که سالها ازدست اسعمارانگلیس زجرها کشیده اند،حق هم می دهیدکه نسبت به انگلیسی هاحداقل بدبینانه برخوردکنند!؟.من مثل شما ازکینه وبغض حرف نمی زنم.

4- مسجدگوهرشادبرای چه به توپ یسته شد...!؟

5-بعنوان یک استادعلوم سیاسی ازشما می پرسم: درکشورهای جهان سومی ازجمله ایران،عمال ووابستگان فکری به غرب،چگونه برای رضایتمندی کشورهای سلطه گرعمل می کنند...!؟-  لابدکتاب خدمت وخیانت روشنکرمرحوم جلال آل احمدهم خوانده اید...!؟ -.

6- دردنیای مدرن امروز، شما می دانید همه چیزمدرن می شود،حتی کسروی گری و...! شمامصداقی هم برای آن سراغ دارید....!؟- فکرکنم آینه دراین موردبه شما کمک زیادی خواهدکرد...-

- درخاتمه حرفهازیادست ،امابنظرمی رسدهمینقدرکافی باشدتاشما متوجه شده باشیدکه با ژست ونام ونشانهای غبارآلودو...نمی توان حقیقت رازیرپاگذاشت واندیشه ا ی که بوی ارادت به کشورهای اسعماری ازآن بلندست درجامعه ای که بلوغ انقلابی راطی می کندوصله ناجوریست برقامت ملتی موحدوشهیدداده ...

بنابراین آقای دکتر!

دومطلب برای شما دارم -  هرچندبنده نه استادم ونه دارای نام، وعمریست شاگردم وبی نام –

1- جناب استادسیاسی! هوای نفس انسان قدرت کمی نیست وتاریخ هم معلم بدی نیست. زدودن اندیشه های تعصبی ازوابستگی هاهم کاربدی نیست ! - آقای محترم! کی باید فهمید که تعصب های غیرمذهبی ولیبرالی همانقدر زشتتند وعیبتاک،که تعصبهای بی جای مذهبی ...!؟_

2- ساحت علم بسیاربلندترازآنست که ما بنام علم ودرجایگاه علم ،هرجعلی رابتوانیم به گوش خلق الله برسانیم تابه ساخته ی فکروخیالمان که خودمان برای خویشتن بتش ساخته ایم ،دیگران راهم به گردن نهادن به آن دعوت کنیم. - مگرمی شودزبان یک استاد دانشگاه زبان علم نباشد ...!؟

 بزیان بازاریش می شود :،علم وتاریخ قورباغه نیست که ما بجای ژیان رنگش کنیم وبه بازارآشفته فکری واردش سازیم وبعدهم لابدانتظارداشته باشیم ،که فکرروشن ما به خورشیدهم بگویدبرونورانی شوکه...!!

وحرف آخر: باورکنیم ،که برخلاف مسیر رودخانه ی حقیقت، شناکردن ،غرق شدن درجهالت ست، زیراکسی خلاف حقیقت نمی رود،مگراینکه خبال و... بجای اندیشه ی حق نشاند ولباس شیفتگی برقامت خودپوشاند... 

بازهم میگویم آینه ابزاربدی نیست برای دیدن حقیقت،بخصوص که این آینه ،وجدان شفافی یاشد... 2      والسلام

1- اگردوست داشتید گفته های ایشان رادرادامه مطلب بخوانید.

2- این نوشته به سایت وی ارسال گردید.

 به گزارش ... در بخشی از این گفت وگو آمده است:
*مخالفین رضا‌شاه ابطال امتیاز دارسی و انعقاد قرارداد 1933 با انگلستان را یکی از دلایل اصلی وابستگی رضا‌شاه به لندن می‌دانند. در حالی که انگلستان با ابطال امتیاز دارسی به شدت مخالفت کرد و حتی لندن خیلی جدی به فکر اشغال نظامی تاسیسات نفت خوزستان و آبادان بود. مگر اینکه ما بگوییم همه آن برنامه‌ها جنگ زرگری بود و بریتانیا برای رد گم کردن آن همه مخالفت­ها را انجام داد. ثانیا امتیاز 1933 دارای برخی ابعاد بود که آن را به مراتب بهتر از امتیاز دارسی می‌کرد.
* خیلی از بندهای قرارداد 1933به مراتب پیشرفته تروبهتر از امتیاز دارسی بود. البته در قرارداد جدید انگلستان هم مفادی گنجاند که با‌لطبع به نفعش بود.
مخالفین رضا شاه نه علم و اطلاع زیادی از امتیاز دارسی دارند و نه از قرارداد 1933. ببینید در فرهنگ سیاسی ما فرض بر آن است که رضا‌شاه را انگلیسی‌ها بر روی کار آوردند. بنابراین می‌بایست هر تصمیم و سیاست و اقدام رضا‌شاه در جهت مصالح و منافع انگلستان باشد از جمله قرارداد 1933.
* خیلی‌ها که قرارداد 1933  را سند خیانت رضا‌شاه و وابستگی او به انگلستان می‌دانند حتی زحمت اینکه چند دقیقه آن را بخوانند و با امتیاز دارسی مقایسه کنند را به خودشان نمی‌دهند. رضاشاه از نظر مورخین ما خائن بوده و بر روی‌کار آمدنش توسط انگلستان بوده است پس بنابراین هر کاری هم کرده یا نکرده به دستور انگلستان و در جهت منافع انگلستان بوده است.
*برخی از موارد اتهامی مورد ادعای شما را من نمی‌دانم که اساساً چه ربطی به انگلستان پیدا می‌‌کند؟ مثلاً اینکه در زمان رضاشاه از نظر فرهنگی به فرهنگ و تمدن ایران قبل از اسلام خیلی توجه می‌شود و با ایجاد فرهنگستان زبان فارسی یا پارسی سعی می‌شود که لغات عربی را از زبان فارسی کنار بگذارند و به جای آن لغات و اصطلاحات فارسی بیاورند، این چه ربطی به انگلستان پیدا می‌کند؟ اگر واقعاً شما اعتقاد دارید که این کار نقشه انگلستان بوده؟ آن وقت با ادامه آن در جمهوری اسلامی چه جوری می‌خواهید کنار بیایید. تلاش در جهت احیای فرهنگ قبل از اسلام در ایران اسلامی امروز اگر شدید‌تر از زمان رضاشاه نباشد که یقیناً کمتر هم نیست.
*فرهنگستان زبان فارسی جمهوری اسلامی هم هر روز یک دو جین لغت عربی را حذف می‌‌کند و جای آن لغات و اصطلاحات فارسی می‌آورد. یعنی‌‌ همان کاری که رضاشاه می‌کرد. توجه به عید نوروز و آداب و سنن ایران قبل از اسلام اگر امروز در جامعه ما از زمان رضاشاه بیشتر ترویج نشود کمتر هم ترویج نمی‌شود. صد‌ها مؤسسه و شرکت دولتی، بانک، شرکت‌های دولتی، هتل و غیره بعد از انقلاب ایجاد شده و اکثر آنان نام‌های قبل از اسلامی دارند. پاسارگاد، پرسپولیس، آریا، داریوش، پارسیان، اهورا، مزدک و پر از نام‌های اینچنینی است. این‌ها تازه موسسات دولتی جمهوری اسلامی هستند.
*من در جای دیگری هم گفته‌ام که ما ایرانی‌ها نسبت به اعراب یک بغض و کینه و نفرت تاریخی داریم. فرق هم نمی‌کند که رضاشاه باشد یا جمهوری اسلامی. یا در مورد راه‌آهن که شما می‌فرمایید، احداث راه‌آهن در ایران یک آرزویی بوده در میان ایرانیان از زمان امیرکبیر تا به امروز. از جمله مفاد امتیاز رویترز در زمان حاج میرزاحسین‌خان سپهسالار احداث راه­آهن بوده. مقدمات احداث راه‌آهن در زمان رضاشاه در سال 1910 آغاز می‌شود. یعنی 10 سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال خاک ایران و استفاده انگلستان از آن راه‌آهن برای رساندن کمک به جبهه شرق در روسیه. می‌دانید این‌ها یعنی چی؟ ...یعنی دولت انگلستان به کمک آیینه بینی، ‌رمالی، کف بینی یا فال قهوه پیش‌بینی کرده بود که 10 سال دیگر فاشیست‌ها به رهبری آدولف هیتلر در آلمان به قدرت می‌رسند، بعد جنگ جهانی دوم می‌شود یا بعد آلمان‌ها موفق می‌شوند که همه اروپا را اشغال نمایند.؛ بعد هیتلر علی‌رغم پیمان عدم تجاوز با استالین رهبر روسیه به آن کشور حمله می‌کند؛ بعد در استالینگراد غول نیرومند ارتش آلمان متوقف می‌شود. روس‌ها در دفاع از مملکت و انقلابشان حماسه‌آفرینی می‌کنند و به کمک زمستان‌های معروف روسیه برای اولین بار از آغاز جنگ جهانی دوم موفق می‌شوند تا ارتش آلمان را متوقف نمایند، بعد انگلستان متوجه می‌شود که از این فرصت باید استفاده کند و به جبهه شرق یا به روسیه کمک و تسلیحات و سوخت برسانند و تنها مسیر ممکن از خلیج فارس به شمال ایران و روسیه است! ودر ‌‌نهایت از راه‌آهن ایران که رضاشاه از جنوب کشور به شمال کشیده بود استفاده کردند. یعنی انگلستان همه این‌ها را در سال 1910 می‌دانست و پیش‌بینی کرده بود و به رضاشاه دستور داده بود که راه‌آهن ایران را از جنوب به شمال بکشد که 10 سال بعدش انگلیسی‌ها بتوانند از آن در جنگ بهره برداری کنند...
* یک مسئله‌ای که شما می‌گویید آن راه‌آهن اقتصادی نبود و باید به شکل دیگری و مسیر دیگری احداث می‌شد. این ظاهراً نظر دکتر مصدق بوده که رضاشاه به دلیل مستبد و یک دنده بودن نظر دیگری را برنمی‌تابد و بر روی نظر خودش اصرار می‌کند. این یک مسئله است اما آنچه که شما دارید می‌گویید آن است که انگلستان به رضا‌شاه می‌گوید که آن مسیر را انتخاب کند. چون بعدا خودش می‌خواسته از آن مسیر استفاده کند. این دو تا خیلی با هم فرق می‌کند. کسانی که قائل به نظر دوم هستند مطمئناً رضا شاه هر مسیر دیگری هم که انتخاب می‌کرد باز می‌گفتند که به دستورات انگلستان بوده و اگر فی‌المثل رضا‌شاه مسیر شرق به غرب یعنی مسیر خرمشهر، کرمان، زاهدان و پاکستان را انتخاب می‌کرد، باز مخالفان وی می‌گفتند که او به دستورات انگلستان این کار را کرده چون انگلستان می‌خواست دو منطقه اصلی مستعمراتی‌اش یعنی عراق و منطقه خلیج فارس را به منطقه مهم مستعمراتی دیگرش که شبه قاره هند بوده متصل کند.
* رضا‌شاه ضد‌دین و ضد اسلام نبود. ...اتفاقاً رضا‌شاه کاملاً دارای اعتقادات سنتی دینی بوده­است. برای شفا پسرش محمد‌رضا که بعداً شاه شد، و به واسطه بیماری مهلکی که پبدا کرده بود و اکثراً قطع امید کرده بودند، رضا‌شاه به مشهد می‌رود و متوسل به حضرت امام‌ رضا (ع) می‌شود. ... مدت کمی بعد از توسل رضا‌شاه به امام رضا (ع) تب پایین می‌اید و چند روز بعدش قطع می‌شود و پسرش بهبود می‌یابد.
*رضا‌شاه به زعم خودش مصمم بود و داشت چهره ایران را تغییر می‌داد. ایران عقب مانده و درمانده عصر قاجار را می‌خواست بدل به یک جامعه مدرن نماید. برای همین بود که صنایع مدرن تاسیس کرد، راه‌آهن کشید، دانشگاه تهران را ایجاد کرد. آموزش و پرورش اجباری تاسیس کرد، دادگستری مدرن تاسیس کرد، صد‌ها کیلومتر راه شوسه کشید، یک نظام اداری جدید شامل 13 وزارتخانه که تمامی کشور را در بر می‌گرفت، ایجاد نمود، ژاندامری و نیروی انتظامی مدرن ایجاد کرد، یک ارتش مدرن شامل نیروی زمینی، هوایی و دریایی برای اولین بار در ایران ایجاد نمود، ثبت اسناد، ثبت‌احوال، شناسنامه، نام و نام فامیل، کت‌وشلوار واکسیناسیون، نظام وظیفه و بیمارستان تاسیس کرد، بسیاری از قبایل و عشایر را که مایه بی‌ثباتی و هرج­و‌مرج و نا‌امنی می‌شدند به خصوص در مواقعی که دولت مرکزی ضعیف می‌شد را وادار به اسکان اجباری نمود، برای روحانیون امتحان اصول و فقه گذارد و فقط روحانیونی که این امتحانات را با موفقیت گذرا نبوده بودند می‌توانستند ملبس به لباس روحانیت شوند و سایر امور دیگری از این دست. بخشی از مدرنیزاسیون رضا‌شاه شامل زنان می‌شد یعنی او معتقد بود که زنان بایستی از خانه به در آیند و در وهله نخست تحصیل نمایند و در مرحله بعدی وارد خدمات اجتماعی و بازار کار شوند. از نظر رضا‌شاه نمی‌شد زنان در حالی که با روبند و چادر و چاقچور بودند وارد خدمات اجتماعی شوند. کارمند شوند، پزشک شوند، پرستار شوند، معلم شوند غیره. بنابراین در سال 1314 دستور داد که کشف حجاب شود و زنان در ملاء عام با چادر و حجاب ظاهر نشوند.
* من باهمه وجود با وجود این روش های رضاخان را محکوم می‌کنم و با آن مخالفم. ولی حرفم چیز دیگری است. حرفم این است که این‌ها چه ربطی به انگلستان پیدا می‌کند. اینکه در ایران زنان چادر به سر کنند یا نکنند چه سودی و چه تأثیری برای انگلستان دارد؟ وانگهی اگر انگلستان این­قدر مخالف اسلامی شدن و اسلامی بودن و حجاب زنان است در مملکت خودش همواره انگلیسی‌های مسلمان محجبه هستند و سرکار و بیرون از منزل با حجاب ظاهر می‌شوند. دولت انگلیسی هم هیچ کاری به کارشان ندارد. در بسیاری از اداره‌جات دولتی خانم‌های مسلمان با حجاب دارند کار می‌کنند و حتی یک نفر هم از آن‌ها تا به امروز نگفته که من چون محجبه بودم، من چون مسلمان بودم، من چون نماز می‌خواندم کار فرمایم مرا اخراج کرد. فی‌الواقع اگر چنین اتفاقی بیافتد آن خانم یا آن آقا می‌تواند علیه کار کارفرما اعلام جرم نماید. آن وقت چگونه می‌شود که‌‌ همان رضا‌شاه انگلستان که خودش کاری به کار حجاب و اعتقادات ودین شهروندانش ندارد در مملکت دیگری 6000 کیلومتر آن طرف‌تر بگوید که رضاه‌شاه دستور بده که زنان در ایران دیگر محجبه در ملاءعام ظاهر نشوند؟
*مشکل شما این است که فرضتان را بر روی این قرار داده‌اید که در زمان رضا‌شاه یک سیاست مشخص، طرح‌ریزی شده، برنامه‌ریزی شده و منظم و با حساب و کتاب وجود داشت که با اسلام مبارزه شود و با‌لطبع فرضیتان هم این است که انگلیسی‌ها رضا‌شاه را بروی کار می‌آورند که او این کار‌ها را انجام دهد. من با اصل و فرضیه شما مشکل دارم. من اساساً قائل به این نیستم که رضا‌شاه به دنبال اجرای یک برنامه ضد‌اسلامی یا ضد‌دینی بالفرض مثل استالین یا برخی رژیم‌های کمونیستی دیگر بوده­است. عرض کردم مسئله کشف حجاب یا برخی سیاست‌های دیگر که به اجرا گذارده می‌شود را می‌باستی در چارچوب برنامه مدرنیزه کردن رضا‌شاه دید. نه به عنوان اینکه رضا‌شاه مشکل خاصی با مذهب و روحانیون داشته­باشد. اصلاً تنها چیزی که بر سر راه اقدامات و سیاست‌های رضا‌شاه نبود و مقاومت نمی‌کرد، مذهب و روحانیون بودند. شما یک مورد به من نشان بدهید که رضا‌شاه می‌خواست آن را به اجرا بگذارد و به واسطه نقش مذهب و اسلام یا مخالفت اسلام‌گرایان یا روحانیون نتوانست یا نشد یا آشوب و درگیری و زد و خورد با مذهبی‌ها پیدا شد و او نتوانست آن کار یا آن سیاست را به اجرا بگذارد؟ حتی مسئله کشف حجاب هم عرض کردم به دلیل مبارزه با دین یا اسلام نبود، اینجوری نبود که مشکل رضاشاه با مذهب و اسلام باشد و او به واسطه آنکه خواسته باشد اسلام را تضعیف کند و مردم را بی‌دین کند، خواسته باشد تا زنان حجاب را کنار بگذارند. مشکل او یا هدف او این بود که گفته می‌خواست زنان وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی شوند. برای او اصلاً مهم نبود که زنان نماز بخوانند یا نخوانند، به اسلام اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، به زیارت بروند یا نروند، روزه بگیرند یا نگیرند، او هیچ کاری به این کار‌ها نداشت. حکومت او به هیچ روی علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. بلکه هدفش این بود که زنان با برداشتن حجاب بتوانند وارد عرصه‌های کار در بیرون از خانه شوند. قرآن شرعیات و فقه جز دروس آموزش و پرورش رضا شاه بود و در‌‌ همان دانشگاهی که تأسیس کرد یکی از نخستین دانشکده‌هایی که ایجاد شود همین دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز بود که البته اسمش دانشکده معقول و منقول بود. هر کس می‌توانست به مکه می‌رفت، هر کس می‌‌خواست به زیارت حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضاشاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد. حالا شما هم کدام این‌ها را نمی‌خواهید ببینید و برای خودتان یکسری افسانه ساخته‌اید که رضاشاه از طرف انگلستان مأموریت داشت که با اسلام مبارزه کند. ازشما می‌پرسم که مگر مشکل انگلستان با اسلام چی بود؟ شما جوابی ندارید. می‌پرسم آن سیاست‌های ضداسلامی که رضاشاه به قول شما به دستور انگلستان اجرا می‌کرد کدام بود جوابی ندارید. می‌فرمایید کشف حجاب، می‌گویم که کشف حجاب ربطی به خصومت با اسلام نداشت. آن زنان اگر به هر دلیلی و بنا به هر اعتقاد دیگری هم آن‌جوری محجبه بودند رضا شاه باز هم سعی می‌کرد که حجابشان را بردارد تا بتوانند بروند بیرون از خانه کار کنند.
* شما و دیگران خیلی استناد به اسناد و مدارک و دلایل می‌آورید که رضاخان را انگلیس سرکار آوردند. اما بگذارید خدمتتان یک نکته بنیادی را عرض کنم. اگرچه برای شما پذیرش و باورش سخت است، ولی زمانی‌که رضاخان میرپنج از قریه آق‌بابا قزوین به راه می‌افتاد یه طرف تهران که کودتا کند، روح دولت انگلستان و وزارت خارجه آن کشور هم در جریان این کار نبود.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 10:44 ق.ظ

Thanks a lot. I like it!
cialis lilly tadalafi cialis daily new zealand prezzo cialis a buon mercato cialis preise schweiz cialis dose 30mg cialis prices in england cialis efficacit buy original cialis cialis reviews venta de cialis canada
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:32 ب.ظ

You said this exceptionally well.
cialis australian price cialis en mexico precio prices for cialis 50mg overnight cialis tadalafil purchasing cialis on the internet cialis 20 mg interactions for cialis cialis online holland generic cialis cialis 5 mg schweiz
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:41 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis dose 30mg generic cialis 20mg tablets cialis online deutschland buy cialis online cheapest cialis generico lilly generic cialis pill online buy brand cialis cheap cialis taglich buy brand cialis cheap cialis online nederland
buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:50 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg best price cialis great britain generic cialis tadalafil cialis price thailand callus cialis professional from usa venta de cialis canada cialis farmacias guadalajara cialis patentablauf in deutschland
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:32 ب.ظ

You actually suggested it fantastically.
cialis dosage recommendations where cheapest cialis acquisto online cialis female cialis no prescription cialis patentablauf in deutschland cialis 50 mg soft tab chinese cialis 50 mg cialis dosage recommendations generico cialis mexico cialis en mexico precio
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 ق.ظ

You have made your position quite clearly..
warnings for cialis cialis generika cialis billig cialis sans ordonnance cialis farmacias guadalajara click here take cialis cialis 5 mg buy cialis tablets for sale acquistare cialis internet if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:25 ب.ظ

You explained this effectively.
prices for cialis 50mg when can i take another cialis order generic cialis online cialis en mexico precio safe site to buy cialis online cialis for bph cost of cialis cvs cialis kamagra levitra cialis italia gratis cialis 5 mg funziona
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Seriously loads of fantastic tips!
precios de cialis generico we like it cialis soft gel 5 mg cialis coupon printable cialis online napol look here cialis order on line cialis professional yohimbe get cheap cialis buy original cialis fast cialis online estudios de cialis genricos
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 06:57 ب.ظ

Kudos. Very good stuff!
female cialis no prescription cialis 20 mg effectiveness trusted tabled cialis softabs cialis generico postepay female cialis no prescription if a woman takes a mans cialis cialis rckenschmerzen we like it safe cheap cialis cialis wir preise cialis dosage
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Thanks a lot. Terrific information!
enter site 20 mg cialis cost cialis 30 day sample we use it 50 mg cialis dose venta cialis en espaa prezzo di cialis in bulgaria prix cialis once a da estudios de cialis genricos usa cialis online brand cialis nl how do cialis pills work
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Good postings. Kudos!
cialis for bph cialis pas cher paris cialis daily new zealand cialis pills cialis tadalafil cialis flussig online prescriptions cialis cialis pills cialis generique 5 mg cialis italia gratis
buy cialis germany
شنبه 10 آذر 1397 06:10 ق.ظ

You made your position pretty well!.
cheap cialis cialis 5mg prix cialis 30 day trial coupon we recommend cialis info cialis from canada we use it cialis online store cialis generika cialis pills weblink price cialis cialis canada on line
buy cheap cialis coupon
جمعه 9 آذر 1397 06:53 ب.ظ

Really many of terrific data.
side effects for cialis cialis therapie cialis efficacit cialis mit grapefruitsaft cialis for sale purchasing cialis on the internet cialis pills price each india cialis 100mg cost cialis daily new zealand cialis daily dose generic
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Thank you! Numerous information.

how much does a cialis cost click here cialis daily uk click here cialis daily uk cialis canadian drugs cost of cialis cvs tarif cialis france cialis uk next day cialis generico in farmacia click now cialis from canada achat cialis en suisse
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:53 ب.ظ

You stated that exceptionally well.
cialis dosage buying cialis on internet generic cialis pro cialis cuantos mg hay cialis rckenschmerzen cialis lowest price buy cialis cheap 10 mg cialis pills in singapore viagra cialis levitra cialis online deutschland
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:11 ق.ظ

Wow quite a lot of good info!
buy cialis online nz prix cialis once a da cialis per paypa cialis 5mg prix are there generic cialis acquisto online cialis cialis dosage amounts cialis generika in deutschland kaufen generic cialis tadalafil buying cialis on internet
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:18 ب.ظ

Seriously quite a lot of amazing material!
cialis 20 mg american pharmacy cialis cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a cialis lowest price prices for cialis 50mg canadian discount cialis cialis generika click here to buy cialis discount cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Superb write ups. With thanks.
cialis tadalafil click here to buy cialis cialis flussig cialis pills cialis venta a domicilio tesco price cialis cialis tadalafil cialis free trial brand cialis nl cialis name brand cheap
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:32 ق.ظ

With thanks, I enjoy this.
cialis 20 mg cost pastillas cialis y alcoho cialis y deporte cialis kaufen bankberweisung cialis generico postepay buy cialis online cialis 20 mg cost we choice free trial of cialis comprar cialis navarr cialis 20 mg cut in half
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:24 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis professional yohimbe click now cialis from canada price cialis per pill we use it cialis online store overnight cialis tadalafil cialis taglich when can i take another cialis warnings for cialis brand cialis generic cialis professional yohimbe
buy viagra online usa
یکشنبه 1 مهر 1397 06:31 ق.ظ

You've made your stand pretty nicely..
canadian online pharmacies legal canadian medications canadian pharcharmy online24 canada rx canadian drug store global pharmacy canada is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacy viagra canadianpharmacyusa24h canada medication cost
http://cialisvonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:12 ق.ظ

You revealed this very well!
cialis 20 mg effectiveness cialis prezzo in linea basso costo in farmacia cialis effetti del cialis low dose cialis blood pressure cialis kamagra levitra if a woman takes a mans cialis generic cialis effetti del cialis cialis cipla best buy
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:07 ق.ظ

Thanks. Wonderful information.
canadian pharmaceuticals canadian cialis northwest pharmacies online northwest pharmacies online canadian viagra drugs for sale online canadian medications list most reliable canadian online pharmacies online pharmacies legitimate canadian pharmacy
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:16 ق.ظ

Truly quite a lot of excellent info!
the best choice cialis woman cialis for sale south africa tesco price cialis cialis for sale where cheapest cialis fast cialis online cialis wir preise dosagem ideal cialis cialis generico in farmacia tadalafil tablets
cialisyoues.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:23 ب.ظ

Position certainly utilized..
prescription doctor cialis cialis prices in england tadalafilo precios cialis peru 40 mg cialis what if i take acheter cialis meilleur pri comprar cialis 10 espa241a cialis prices in england cialis dosage cialis et insomni
http://viabiovit.com/viagra-without-prescription-usa.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:32 ق.ظ

Appreciate it, Loads of material.

where can i buy cheap viagra online buy viagra sildenafil online how to buy viagra without prescription buy viagra from usa where to buy herbal viagra get online prescription for viagra viagra on prescription canadian viagra buying viagra online safe cheap online pharmacy usa
Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:09 ب.ظ

With thanks! A good amount of tips.

enter site 20 mg cialis cost cialis 5 effetti collaterali cialis super acti cialis professional from usa we choice cialis uk cialis savings card cialis kaufen bankberweisung cialis purchasing generic cialis review uk cialis diario compra
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:34 ق.ظ

This is nicely expressed! !
bulk cialis cialis y deporte cialis 20 mg cost cialis lowest price cialis for sale south africa buy cialis online cheapest cialis 5 mg schweiz cialis generic availability cialis 100 mg 30 tablet sublingual cialis online
микрокредит онлайн на карту украина
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:15 ق.ظ
займ онлайн в украине
кредит на карту без отказа без проверки
займ онлайн срочно на карту
кредит на карту ночью
микрозайм круглосуточно на карту
кредит на карту без отказа без проверки мгновенно
украина
кредит без выходных
Viagra lowest price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:41 ق.ظ

You actually suggested this adequately.
safe place to buy viagra online viagra pharmacy online viagra buy viagra how to get viagra cheap uk sildenafil how to get viagra prescription buy viagra from usa how to get prescription viagra buying viagra from canada how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra without a prescription online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo